@article{Stankiewicz:2009,
  author  = "J. Stankiewicz and P. Łychmus and H. Bortnowska",
  title   = "Kodeks etyczny istotnym instrumentem chroniącym bezpieczeństwo informacji w mikro- lub małym przedsiębiorstwie",
  journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach",
  volume  = "Nr 49",
  pages   = "342--350",
  year    = "2009",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław",
}