@article{Stankiewicz:2009,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title   = "Bezpośrednia partycypacja pracowników w podejmowaniu decyzji w świetle wyników badań",
  journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji",
  volume  = "Nr 43",
  pages   = "68--77",
  year    = "2009",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław",
}