@article{Kotylak:2009,
  author  = "S. Kotylak",
  title   = "Kontrola społeczna administracji w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług : Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II",
  volume  = "nr 544",
  number  = "nr 35",
  pages   = "121--135",
  year    = "2009",
  note    = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin",
}