@article{Cichocki:2008,
  author  = "J. Cichocki and G. Gabryś and A. Ważna",
  title   = "Pokarm zimowy płomykówki Tyto alba (Scopoli, 1769), puszczyka Strix aluco Linnaeus, 1758 i uszatki Asio otus (Linnaeus, 1758) współwystępujących na Nizinie Śląskiej",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt",
  volume  = "nr 567",
  pages   = "19--30",
  year    = "2008",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław",
}