@article{Głuchowska:2009,
  author  = "L. Głuchowska",
  title   = "Wspomnienie i historia - sztuka i polityka. O wojennych losach kuriera polskiego podziemia - artysty - Stanisława Kubickiego ł",
  journal = "Zeszyty Historyczne",
  volume  = "z. 168",
  pages   = "98--118",
  year    = "2009",
  note = "",
}