@article{Stankiewicz:2009,
  author  = "J. Stankiewicz and H. Bortnowska and P. Łychmus",
  title   = "Jak budować bądź podtrzymywać zaufanie klientów wobec banku poprzez jego pracowników?",
  journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji",
  volume  = "nr 2/2",
  pages   = "605--612",
  year    = "2009",
  note    = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot",
}