@article{Stankiewicz:2009,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title   = "Czy włączanie pracowników w podejmowanie decyzji sprzyja upowszechnianiu wiedzy?",
  journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji",
  volume  = "nr 2/3",
  pages   = "863--872",
  year    = "2009",
  note    = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot",
}