@article{Kufel:2009,
  author  = "S. Kufel",
  title   = "Współczesne edytorstwo praktyczne : kilka uwag porządkujących",
  journal = "Prace Edytorskie",
  volume  = "1",
  pages   = "25--35",
  year    = "2009",
  note    = "Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra",
}