@article{Banaszewski:2009,
  author  = "K. Banaszewski and R. Domke and K. Grabias-Banaszewska",
  title   = "Dziennik Adyny Turno. fragmenty z lat 1849-1850. Próba edycji i tłumaczenie z języka angielskiego",
  journal = "Prace Edytorskie",
  volume  = "1",
  pages   = "121--142",
  year    = "2009",
  note    = "Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra",
}