@article{Banaszewski:2009,
  author  = "K. Banaszewski",
  title   = "Jana Szatkowskiego Pamiętniki z życia "Wychowańca Czwartackiego". Fragment - próba edycji",
  journal = "Prace Edytorskie",
  volume  = "1",
  pages   = "209--232",
  year    = "2009",
  note    = "Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra",
}