@article{Kurhalyuk:2007,
  author  = "N. Kurhalyuk and T. Hetmański and J. Antonowicz and M. Kasprzak and A. Kaleniecka and H. Tkachenko and M. Milewczyk",
  title   = "Ocena antyoksydacyjnego bilansu we krwi gołębi (columbia livia) z różnych środowisk północnej Polski",
  journal = "Słupskie Prace Biologiczne",
  volume  = "nr 4",
  pages   = "43--51",
  year    = "2007",
  note = "",
}