@article{Kowalski:2009,
  author  = "M. Kowalski",
  title   = "Zdrowie - wymiary pedagogiczno-teologiczne. Zarys problematyki wychowania ku odpowiedzialności za zdrowie",
  journal = "Paedagogia Christiana",
  volume  = "nr 1",
  pages   = "107--119",
  year    = "2009",
  note = "",
}