@article{Stankiewicz:2009,
  author  = "J. Stankiewicz and P. Łychmus",
  title   = "Coaching wiedzy jako metoda wspomagająca rozwijanie kompetencji i postaw pracowników organizacji opartych na wiedzy",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu",
  volume  = "12 (12)",
  pages   = "135--143",
  year    = "2009",
  note    = "Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań",
}