@article{Kowalski:2009,
  author  = "M. Kowalski",
  title   = "Kultura zdrowotna - wymiary edukacyjne (w kierunku odpowiedzialności za zdrowie)",
  journal = "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie : Kultura Fizyczna",
  volume  = "Z. 8",
  pages   = "207--216",
  year    = "2009",
  note = "",
}