@article{Bielniak:2009,
  author  = "N. Bielniak",
  title   = "Kapryśna wola Fortuny a świat bohaterów Aleksandra Kuprina",
  journal = "Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia : Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich",
  volume  = "Nr 3114",
  number  = "T. 149",
  pages   = "99--105",
  year    = "2009",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław",
}