@article{Kotylak:2009,
  author  = "S. Kotylak",
  title   = "Kontrola wewnętrzna warunkiem sprawnego zarządzania administracją publiczną",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług : Nowoczesna administracja publiczna",
  volume  = "nr 573 (45)",
  pages   = "309--319",
  year    = "2009",
  note    = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin",
}