@article{Miechowicz:2010,
  author  = "Z. Miechowicz",
  title   = "Polowanie na Snarka - męczarnia w trzech konwulsjach",
  journal = "Matematyka , Społeczeństwo , Nauczanie",
  volume  = "nr 44",
  pages   = "8--12",
  year    = "2010",
  note    = "Wydaw. Akademii Podlaskiej, Siedlce",
}