@article{Greinert:2009,
  author  = "A. Greinert and M. Drab and S. Węclewski",
  title   = "Ryzyko chemicznego zanieczyszczenia gleb nawożonych osadami ściekowymi",
  journal = "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych : Nawozy naturalne i organiczne w środowisku rolniczym",
  volume  = "Z. 537",
  pages   = "135--144",
  year    = "2009",
  note    = "Polska Akademia Nauk, Warszawa",
}