@article{Walczak:2009,
  author  = "P. Walczak",
  title   = "Metody aktywizujące w nauczaniu filozofii",
  journal = "Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne",
  volume  = "10",
  pages   = "129--139",
  year    = "2009",
  note = "",
}