@article{Drab:2009,
  author  = "M. Drab",
  title   = "Badania zwięzłości i wilgotności utworów glebowych powstałych w wyniku działalności przemysłu wydobywczego kruszywa budowlanego",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 136 (16)",
  pages   = "116--125",
  year    = "2009",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}