@article{Ksenicz:2009,
  author  = "A. Ksenicz",
  title   = "Elementy kultury materialnej i duchowej w poezji B.I. Antonycza",
  journal = "Acta Polono-Ruthenica",
  volume  = "T. 14",
  pages   = "127--135",
  year    = "2009",
  note = "",
}