@article{Pawlak:2010,
  author  = "A. Pawlak and A. Famuła-Jurczak and M. Kowalski",
  title   = "Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Szkoła - Nauczyciel - Uczeń" (dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne"",
  journal = "Studia z Teorii Wychowania",
  volume  = "nr 1",
  pages   = "323--325",
  year    = "2010",
  note = "",
}