@article{Kotylak:2010,
  author  = "S. Kotylak",
  title   = "Oddziaływanie mediów na kreowanie marki i wizerunku regionu",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług : Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie",
  volume  = "nr 595 (55)",
  pages   = "133--143",
  year    = "2010",
  note    = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin",
}