@article{Góralczyk:2010,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Konsumenckie uwarunkowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego",
  journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
  volume  = "T. 12, z. 4",
  pages   = "95--99",
  year    = "2010",
  note    = "Wydaw. WIEŚ JUTRA Sp. z o. o., Warszawa",
}