@article{Kużdowicz:2010,
  author  = "D. Kużdowicz and P. Kużdowicz",
  title   = "Zastosowanie metody kolejnych przybliżeń w rachunku kosztów działań",
  journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : Rachunkowość a controlling",
  volume  = "Nr 123",
  pages   = "277--287",
  year    = "2010",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław",
}