@article{Bartkowiak:2010,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title   = "Integralność osobowa jako kategoria wychowania personalistycznego",
  journal = "Studia z Teorii Wychowania",
  volume  = "nr 1",
  pages   = "128--137",
  year    = "2010",
  note = "",
}