@article{Kilian:2004,
  author  = "K. Kilian",
  title   = "Relacje pomiędzy nauką a filozofią w ujęciu Tadeusza Czeżowskiego",
  journal = "Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia",
  volume  = "Vol. 29, 15",
  pages   = "227--243",
  year    = "2004",
  note = "",
}