@article{Stankiewicz:2010,
  author  = "J. Stankiewicz and P. Łychmus",
  title   = "Upowszechnienie wartości i norm społecznych wśród pracowników z wykorzystaniem kodeksu etycznego",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu",
  volume  = "nr 19",
  pages   = "167--180",
  year    = "2010",
  note    = "Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań",
}