@article{Benyskiewicz:2010,
  author  = "K. Benyskiewicz",
  title   = "Dyspensa małżeńska w Nowym Kramsku w pierwszej połowie XIX wieku",
  journal = "Studia Zachodnie",
  volume  = "T. 12",
  pages   = "7--15",
  year    = "2010",
  note = "",
}