@article{Bielska:2010,
  author  = "A. Bielska",
  title   = "Kaziemierz Marcinkiewicz jako publicysta miesięcznika katolickiego "Aspekty". Wizja państwa i społeczeństwa polskiego w pierwszych latach III RP",
  journal = "Studia Zachodnie",
  volume  = "T. 12",
  pages   = "179--189",
  year    = "2010",
  note = "",
}