@article{Baron-Polańczyk:2009,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Desygnaty projektowania a twórcze działania nauczycieli",
  journal = "Dydaktyka Nauk Stosowanych = Methods of Applied Sciences : Informatyka i media, elektrotechnika, biomechanika, bioinżynieria i neonatologia, rozwój nauki i techniki",
  volume  = "T. 5",
  pages   = "9--18",
  year    = "2009",
  note    = "Wydaw. PPH Zapol Dmochowski, Sobczyk Sp.j., Szczecin",
}