@article{Jazownik:2010,
  author  = "L. Jazownik",
  title   = "Rzut oka na koncepcje nauczania stylistyki funkcjonujące w pierwszej połowie XX stulecia",
  journal = "Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny",
  volume  = "t. 6-7",
  pages   = "317--334",
  year    = "2010",
  note = "",
}