@article{Asienkiewicz:2010,
  author  = "D. Asienkiewicz",
  title   = "Nacjonalizm w opinii młodzieży szkół średnich województwa lubuskiego",
  journal = "In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką",
  volume  = "Tom 4",
  pages   = "101--110",
  year    = "2010",
  note    = "Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra",
}