@article{Asienkiewicz:2011,
  author  = "D. Asienkiewicz",
  title   = "Preferencje wyborcze mieszkańców okręgu wyborczego nr 8 z siedzib± w Zielonej Górze w elekcjach parlamentarnych w 2005 oraz 2007 roku - analiza porównawcza",
  journal = "Młody Politolog",
  volume  = "Nr 1",
  pages   = "17--28",
  year    = "2011",
  note = "",
}