@article{Kufel:2010,
  author  = "S. Kufel",
  title   = "W poszukiwaniu bohatera. U źródeł legendy literackiej Józefa księcia Poniatowskiego",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury",
  volume  = "zeszyt 65",
  pages   = "146--157",
  year    = "2010",
  note = "",
}