@article{Kasprzak:2011,
  author  = "M. Kasprzak and M. Bocheński and P. Czechowski and A. Steliga and G. Jędro and L. Jerzak",
  title   = "Parametry czerwonokrwinkowe piskląt dymówki Hirundo rustica z lęgów wczesnych i późnych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt",
  volume  = "nr 580 (62)",
  pages   = "37--44",
  year    = "2011",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław",
}