@article{Benyskiewicz:2011,
  author  = "K. Benyskiewicz",
  title   = "Podkomorzy kaliski Mikołaj z Wolicy. Herb Doliwów z Kępy, Wolicy i Rozdrażewa",
  journal = "In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką",
  volume  = "Tom 5",
  pages   = "41--56",
  year    = "2011",
  note    = "Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra",
}