@article{Kotylak:2011,
  author  = "S. Kotylak",
  title   = "Analiza sieci społecznych (SNA) jako narzędzie audytu rozwoju komunikacji społeczeństwa informacyjnego",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług : Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia",
  volume  = "Nr 650 (67)",
  pages   = "161--168",
  year    = "2011",
  note    = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin",
}