@article{Nitschke-Szram:2011,
  author  = "B. Nitschke-Szram",
  title   = "Firmy polonijno-zagraniczne jako przejaw rozwoju sektora prywatnego u schyłku PRL",
  journal = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica",
  volume  = "87",
  pages   = "91--103",
  year    = "2011",
  note = "",
}