@article{Miechowicz:2011,
  author  = "Z. Miechowicz",
  title   = "Skazani na wolność",
  journal = "Matematyka , Społeczeństwo , Nauczanie",
  volume  = "nr 47",
  pages   = "20--23",
  year    = "2011",
  note    = "Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce",
}