@article{Stankiewicz:2011,
  author  = "J. Stankiewicz and P. Łychmus and H. Bortnowska",
  title   = "Szanse upowszechniania programów etycznych wśród pracowników bankowych poprzez e-learning",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług : Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty : marketing w działalności podmiotó rynkowych",
  volume  = "Nr 660 (74)",
  pages   = "581--593",
  year    = "2011",
  note    = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin",
}