@article{Łychmus:2011,
  author  = "P. Łychmus and J. Stankiewicz",
  title   = "Upowszechnianie etycznej kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie za pomocą programu etycznego",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu : Zarządzanie zasobami ludzkimi",
  volume  = "nr 24",
  pages   = "119--129",
  year    = "2011",
  note    = "Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań",
}