@article{Stankiewicz:2011,
  author  = "J. Stankiewicz and P. Łychmus",
  title   = "Kodeks etyczny instrumentem upowszechniania i promowania etycznej kultury organizacyjnej w¶ród pracowników",
  journal = "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika",
  volume  = "Z. 25",
  pages   = "653--661",
  year    = "2011",
  note    = "Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka",
}