@article{Molesztak:2011,
  author  = "A. Molesztak and M. Kowalski",
  title   = "Spis Katedr i Zakładów Teorii Wychowania (część I - stan na 30 czerwca 2011 r.)/ oprac.",
  journal = "Studia z Teorii Wychowania",
  volume  = "tom II, nr 2",
  pages   = "373--378",
  year    = "2011",
  note = "",
}