@article{Baszczak:2011,
  author  = "B. Baszczak",
  title   = "Tożsamość człowieka a pojęcie narracji",
  journal = "Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne",
  volume  = "14",
  pages   = "123--140",
  year    = "2011",
  note = "",
}