@article{Dudek:2011,
  author  = "J. Dudek",
  title   = "Blaski i cienie "epirockiego separatyzmu" kościelnego w latach 1204-1230",
  journal = "Piotrkowskie Zeszty Historyczne",
  volume  = "T. 12, cz. 2",
  pages   = "197--209",
  year    = "2011",
  note = "",
}