@article{Kotylak:2011,
  author  = "S. Kotylak",
  title   = "Organizacja kontroli w działalności pocztowej na przykładzie ppup Poczta Polska",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Łączności : Rynek informacji i komunikacji",
  volume  = "Nr 672 (12)",
  pages   = "223--238",
  year    = "2011",
  note    = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin",
}