@article{Stankiewicz:2011,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title   = "Wartości jako istotny czynnik warunkujący zaangażowanie pracowników w organizacji niezbędne dla przemian we współczesnych przedsiębiorstwach",
  journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przędsiebiorstwa",
  volume  = "Nr 218",
  pages   = "227--234",
  year    = "2011",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław",
}