@article{Miechowicz:2012,
  author  = "Z. Miechowicz",
  title   = "W przestrzeni",
  journal = "Matematyka , Społeczeństwo , Nauczanie",
  volume  = "nr 49",
  pages   = "29--34",
  year    = "2012",
  note    = "Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce",
}