@article{Czarna:2012,
  author  = "M. Czarna and U. Kołodziejczyk and S. Litwinowicz",
  title   = "Analiza szybkości topnienia lodu pod wpływem środków chemicznych stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 145 (25)",
  pages   = "26--33",
  year    = "2012",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}